این طرح اولیه در مارس ۲۰۱۸ رونمایی و پروازهای آزمایشی سرنشین‌دار آن در سپتامبر انجام می‌شود. این پهپاد الکتریکی است و می‌تواند به طور عمودی از زمین بلند شود و فرود آید. به گفته مارتین وارنر موسس این شرکت،  Y۶S  مسافران را در ۱۲دقیقه از فرودگاه هیترو لندن به Charing Cross می‌رساند. وارنر در این باره می‌گوید: مجموعه‌ای از آزمایش‌ها روی این پهپاد انجام و تا پایان ماه مارس یک طرح اولیه ساخته می‌شود. در ماه آگوست پروازهای آزمایشی با کمک کیسه‌های شن انجام می‌شود تا وزن انسان را شبیه سازی کند. در ماه سپتامبر نیز پرواز آزمایشی سرنشین‌دار انجام می‌شود. این وسیله نقلیه برای کاربران شخصی است و با یک باتری لیتیومی کار می‌کند. با هر بار شارژ هواپیما می‌تواند ۱۲۸ کیلومتر  طی کند.