این قانون از ۲۰۲۰ میلادی اجرا می‌شود. دولت انگلیس اعلام کرد از ۲۰۲۰ میلادی دسترسی به پهنای باند اینترنت یکی از حقوق قانونی شهروندان این کشور محسوب می‌شود. به عبارت دیگر تهیه‌کنندگان خدمات باید برای تمام درخواست‌کنندگان این خدمت را فراهم کنند. این در حالی است که شرکت BT بزرگ‌ترین تهیه‌کننده خدمات مخابرات انگلیس اعلام کرده به‌طور داوطلبانه دسترسی اینترنت جهانی را برای تمام نقاط انگلیس فراهم می‌کند. به هرحال جزئیات قانون مذکور در ماه‌های آتی تعیین می‌شود اما تاکنون مشخص شده تا ۲۰۲۰ میلادی تمام افراد در انگلیس باید به اینترنت ۱۰Mbps دسترسی داشته باشند.