منوچهر منطقی درخصوص اقدامات ستاد برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی در کشور، بیان کرد: تحقق تجاری‌سازی در صنعت هوایی و هوانوردی ایران در گرو ایجاد یکپارچگی بین بخش‌های مختلف در داخل و خارج صنعت هوایی است. وی افزود: شناسایی چالش‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی و موانع پیش‌روی تجاری‌سازی و متعاقب آن ایجاد راهکارهای مناسب برای مخاطرات و ریسک‌پذیری و تضمین سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله مواردی است که برای تحقق اهداف تجاری‌سازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی باید مورد توجه قرار گیرد. منطقی در ادامه تصریح کرد: «ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی»، «ایجاد و توسعه کارگزاری‌های تخصصی صنعت هوایی»، «ایجاد سامانه شبکه شرکت‌های هوایی و هوانوردی» و «فن‌بازار» از جمله برنامه‌های ستاد برای تحقق تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان است. به گفته منطقی، «کنترل واردات محصولات هوایی مشابه تولید داخل»، «ایجاد زیر مجموعه‌های شبکه هایپرمارکت هوایی و هوانوردی» و «تشکیل بانک اطلاعاتی تجاری صنعت هوایی ایران» از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.