این موشک حامل ۱۰ ماهواره مخابراتی Iridium Next است که به بقیه ماهواره‌های ایریدیوم در فضا افزوده می‌شود. جالب آنکه این موشک در ماه ژوئن نیز ۱۰ماهواره به آسمان برده بود. بنابراین این دومین بار است که موشک مذکور همراه ماهواره‌های ایریدیوم به آسمان می‌رود.اسپیس ایکس تاکنون ۴۰ ماهواره ایریدیوم را در ۴ ماموریت جداگانه در سال جاری به فضا برده است. شرکت اسپیس ایکس تاکنون این موشک فالکون ۹ را در ۵ ماموریت جداگانه به آسمان فرستاده که تمام آنها در سال جاری میلادی انجام شده‌اند. همچنین فالکون ۹ تا به امروز ۲۰ مرتبه فرود آمده است. این شرکت در ۲۰۱۸ میلادی ۴ ماموریت دیگر برای ایریدیوم انجام می‌دهد تا ۳۵ ماهواره دیگر به مدار زمین ببرد.