سپس کاربر می‌تواند در صورت تمایل برچسب مربوط به خود را روی عکس یادشده حفظ کند یا آن برچسب را از روی عکس حذف کند. همچنین کاربر می‌تواند عکس یادشده را در صورت نامناسب تشخیص‌دادن گزارش دهد و خواستار حذف آن از شبکه اجتماعی فیس‌بوک شود. این قابلیت روی عکس‌های نمایه یا پروفایل کاربران نیز کار کرده و در دسترس خواهد بود، اما در کانادا و اروپا در دسترس نیست زیرا در این کشورها محدودیت‌های قانونی در مورد خدمات شناسایی چهره کاربران فیس‌بوک اعلام می‌شود و ارائه این خدمات ممکن است به جریمه فیس‌بوک منجر شود. فیس‌بوک می‌گوید هدف از ارائه این خدمات کمک به کاربران برای کنترل بهتر چهره‌ای است که از آنها در فضای مجازی ارائه می‌شود و امید می‌رود از این طریق حریم شخصی افراد بهتر حفظ شود.