بازارهای کامپیوتر در ایران با توجه به تغییرات قیمت همواره زیر ذره‌بین کاربران قرار دارند تا با ایجاد فضای مناسب اقدام به خرید کنند. هرچند که این احتمال وجود دارد با افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین باردیگر این بازار نیز تحت تاثیر افزایش ناگهانی قیمت قرار گیرد. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری ارائه شده است.

بازار دیجیتال