Primate Labs معتقد است این کندشدن سرعت گوشی در مدل‌های قدیمی‌تر با هدف مصرف کمتر باتری در آنها صورت می‌گیرد تا شارژ این گوشی‌ها دیرتر تمام شود. بر همین اساس هر چه مدل گوشی یک کاربر قدیمی‌تر باشد، احتمال کند شدن سرعت و کاهش کیفیت عملکرد آن بیشتر خواهد بود. بنابراین مالکان مدل‌های قدیمی‌تر آی‌فون بهتر است از نصب سیستم عامل به‌روز شده خودداری کنند یا برای خرید مدل‌های تازه‌تر آی‌فون اقدام کنند.