مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته‌های قدیمی اینترنت منع کرده و براین اساس اپراتورها باید با تعریف بسته‌های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند؛ البته قراردادهای قدیمی مشترکان اپراتورها همچنان پابرجا خواهد بود و اپراتور مجاز است تا پایان زمان قرارداد، به مشترک مطابق با تعرفه‌های قبلی سرویس دهد. اپراتورهای اینترنت باید طرح‌های تعرفه‌ای جدید (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه‌های مصوب، تعریف و پیشنهاد کنند و در این تعرفه‌ها ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. براین اساس اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت موظف شدند که درصورتی که بسته‌های پیشنهادی‌شان برهم‌زننده رقابت سالم در بازار باشد، طبق تشخیص و اعلام رگولاتوری آن را متوقف کنند.

در صورتی که ارائه‌کننده سرویس، نسبت به ارائه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوب‌های تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتی که ارائه‌کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتی که ارائه‌کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یک سال خواهد بود.  همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه‌ای خود خواهد بود. در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه‌کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه‌کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه‌ای مذکور نیز اقدام کند.