به گزارش «ایسنا» یکی از سنت‌های المپیک، مراسم حمل مشعل است که در آن افراد برجسته از المپیای یونان تا محل برگزاری بازی‌ها مشعل را حمل می‌کنند.   بازی‌های المپیک زمستانی در سال ۲۰۱۸ در شهر پیونگ‌چانگ کره جنوبی برگزار می‌شود و مراسم حمل مشعل در حال حاضر در حال انجام است.   «هوبو» تنها ۱۵۰ متر را با مشعل طی کرد، اما حضور آن بیشتر نمادین بود.     «هوبو» در بخشی از حمل نمادین مشعل، نمونه‌ای از وظیفه اصلی خود یعنی عملیات نجات در فجایع را به نمایش گذاشت که در آن در حالی که مشعل را با یک دست نگه داشته بود، یک حفره در یک دیوار آجری ایجاد کرد.     طبق نظر «لی هی‌بیوم» رئیس کمیته سازماندهی و برگزاری المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ ۲۰۱۸، این حرکت به‌عنوان «نمایش نوآوری و خلاقیت» در نظر گرفته شد.