به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یاهونیوز، رایانه‌های یادشده در کشور چاد و با همکاری برخی نهادهای محلی در این کشور تولید شده‌اند و یونیسف نیز در تولید آنها همکاری داشته است. باوجود گسترش دسترسی به اینترنت در بسیاری از نقاط جهان، هنوز ۳۴۶ میلیون نفر از جوانان جهان به هیچ وجه به اینترنت دسترسی ندارند. بر اساس گزارش جدید یونیسف فناوری دیجیتال فرصتی برای توانمندسازی جوانان است و لذا باید برای گسترش دسترسی به اینترنت در سطح جهان تلاش شود. رایانه‌هایی که به این شکل تولید شده‌اند ظاهر چندان جالبی ندارند و در درون بشکه‌های بزرگ پلاستیکی جاسازی شده‌اند. اما دسترسی اولیه به اینترنت را ممکن می‌کنند. در درون این بشکه‌های آبی رنگ که به‌عنوان قاب یا کیس رایانه عمل می‌کند، قطعات سخت‌افزاری مختلفی جاسازی شده است. این رایانه‌ها در اولین گام در اختیار ۱۰ کودک ساکن در اردوگاه‌های آوارگان در چاد قرار گرفته و با تولید تعداد بیشتری از آنها نوجوانان و جوانان بیشتری شانس دسترسی به اینترنت را خواهند داشت.