محمد پناهی، فعال صنفی حوزه بازار سیم‌کارت‌ها با بیان علل مختلف افزایش یا کاهش قیمت سیم‌کارت‌های موبایل در کشور، اظهار کرد: یکی از علل تفاوت قیمت سیم‌کارت‌ها می‌تواند مکان جغرافیایی فروش این سیم‌کارت‌ها باشد. برای مثال قیمت‌های یک فروشگاه در تجریش با جمهوری متفاوت است. همچنین به دلیل اینکه ارائه خط‌های تلفن ۰۹۱۲ در حال اتمام است، قیمت این سیم‌کارت‌ها از ۱۴۵ هزار تومان که قیمت رسمی آن است به بالای ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. وی به الگویابی علل افزایش قیمت برخی شماره‌ها پرداخت و گفت: در نگاه کلی این سلیقه مخاطب است که تعیین‌کننده خواهد بود اما اگر برای مثال در شماره سیم‌کارتی یک عدد ۴ یا ۵ بار تکرار شده باشد یا عدد صفر یا یک در آن پرتکرارتر باشد، آن سیم‌کارت برای مشتریان جذاب‌تر و قیمتش هم بیشتر است. همچنین اگر اعداد رندی مانند ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ در آن وجود داشته باشد قیمت سیم کارت گران تر هم می‌شود. این فعال صنفی حوزه بازار سیم‌کارت‌ با بیان اینکه حتی خود مخابرات هم خط‌های رند خود را به مزایده می‌گذارد، ادامه داد: خطوط با کد ۱۷۰ که اخیرا ارائه می‌شوند به مزایده گذشته می‌شوند که قیمتی از چهار میلیون تومان به بالا دارند.

پناهی اضافه کرد: همین که خود مخابرات اقدام به برگزاری مزایده می‌کند، خود می‌تواند علتی برای افزایش تب گران تر شدن برخی سیم‌کارت‌ها باشد چرا که مشتریان تصور می‌کنند واقعا کالای با ارزشی را از دست داده‌اند در حالی که واقعا این‌گونه نیست و رند بودن یا نبودن یک سیم کارت نمی‌تواند روی کارآیی آن تاثیر داشته باشد.