صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از اخبار مصاحبه مورخه ۲۱ آذر ۹۶ را که با عنوان: «درخواست وام از سوی ۷۴ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان» درج شده بود تکذیب کرد. در این خبر به نقل از رئیس صندوق عنوان شده بود که شرکت‌های صنعتی برای معافیت مالیاتی به دنبال دانش‌بنیان شدن هستند در حالی که این شرکت‌ها براساس قوانین حتی در صورت دانش‌بنیان شدن نمی‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. از سوی دیگر در خبر یاد شده به مخالفت معاونت محترم علمی و فناوری و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با وام‌دهی به استارت‌آپ‌ها اشاره شده است. این در حالی است که خبر یاد شده درباره شرکت‌های دانش‌بنیان به طور کلی است و ربطی به استارت‌آپ‌ها ندارد. هرچند در زمانی که هنوز صنعت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر در کشور به صورت جدی وجود ندارد اگر به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا که اکثرا متقاضی وام هستند و تمایلی به مشارکت ندارند، وام داده شود و از طرفی کمک‌های مدیریتی و توانمند‌سازی نیز به شرکت‌ها ارائه شود به نظر بهترین روش برای هزار و ۶۰۰شرکت دانش‌بنیان نوپایی است که متقاضی وام هستند. در غیر این صورت در این چهار سال گذشته این همه شرکت نه وام در اختیار داشتند و نه سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر و همه باید تعطیل می‌شدند و شکست می‌خوردند در حالی که هم‌اکنون درصد بالایی از آنها با دریافت وام کار کرده‌اند و موفق هستند.