غلامی با تاکید بر اینکه مجموعه‌های دانشگاهی ظرفیت بالایی در زمینه تحقق ایده به محصول دارند، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم فرصت‌های بیشتری برای شکوفایی ایده هایشان فراهم کنیم؛ توجه به پژوهش و کاربردی کردن آنها از راهکارهای مهم ما به شمار می‌رود تا بتوانیم به آرزوهایمان دست یابیم.وزیر علوم درخصوص قراردادها و میزان فروش دانش فنی که نتیجه نمایشگاه هفته پژوهش سال گذشته بود، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ حدود ۷۷ میلیارد تومان قرارداد حاصل برگزاری فن‌بازارها منعقد شد. غلامی ادامه داد: علاوه بر میزان قراردادهای منعقد شده در زمینه فن بازارها، فروش دانش فنی در پارک‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ میزان ۲ هزار و ۴۰۰ محصول فناورانه در پارک‌ها و مراکز رشد تولید شدند که بیش از ۵۰ درصد آنها به مرحله تجاری‌سازی رسیده است.