سورنا ستاری در کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین با اشاره به اینکه در چند سال آینده نیاز به برنامه‌ریزی در حوزه کارآفرینی داریم، اظهار کرد: اوایل انقلاب ۲۷۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل بودند که از این تعداد ۱۷۰ هز ار دانشجو در داخل و ۱۰۰ هزار دانشجو نیز خارج از کشور تحصیل می‌کردند؛ البته از دانشجویان خارجی ۵۷ هزار دانشجو در آمریکا بودند؛ به‌گونه‌ای‌که بزرگ‌ترین کلونی دانشجویان خارجی را در آمریکا تشکیل داده بودیم.معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری ادامه داد: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو در داخل کشور و ۴۷هزار دانشجو نیز در خارج در حال تحصیل هستند و نسبت به سایر کشورها همچون عربستان، هند و چین دانشجویان خارجی کمتری داریم. بنابراین مشاهده می‌کنیم که تعداد دانشجویان در کشور افزایش داشته اما این رشد تاثیری روی GDP کشور نداشته است؛ در حالی‌که ایران چهارمین تولیدکننده مهندس در دنیا است و فارغ‌التحصیلان مهندسی در کشورمان تقریبا معادل آمریکا است.