وی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب از طریق تعیین دقیق میزان آمار صادرات کالاهای دانش‌بنیان را یکی از دلایل توجیهی تعریف کدهای فرعی HS عنوان کرد و افزود: از آنجا که آمار صادرات دانش‌بنیان در تدوین برنامه استراتژیک معاونت علمی و سیاست‌گذاری و تدوین چشم‌اندازهای پیش‌رو و به‌ویژه تخصیص بهینه منابع حمایتی نقشی کلیدی دارد، احصای کدهای تخصصی کالاهای دانش‌بنیان ضروری است. استیری تصریح کرد: از آنجا که کل محصولات شرکت‌ها، دانش‌بنیان نیست، ممکن است صادرات کالای شرکت دانش‌بنیان یعنی کالایی که دانش‌بنیان شناخته نشده است نیز جزو آمار صادرات شرکت دانش‌بنیان به شمار‌ آید. این موضوع، آمار صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان را با خطا همراه می‌کند که برای حل این مشکل، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروژه‌ای تحت عنوان «ایجاد تناظر میان فهرست کالاهای دانش‌بنیان با سیستم هماهنگ شده کدگذاری کالا (HS Code) گمرکی 8 رقمی موجود» در اولویت قرار گرفت. استیری ادامه داد: این کار برای تفکیک آمار صادرات کالاهای دانش‌بنیان از غیردانش‌بنیان و استخراج آمار صادرات کالای دانش‌بنیان اجرایی می‌شود.

استیری در ادامه اظهار کرد: همچنین با توجه به مشکلات پیش‌روی استخراج آمار صادرات دانش‌بنیان مانند «قرارگرفتن برخی کالاها ذیل کد سایر و عدم شناسایی دقیق کالاهای صادراتی»، «دانش‌بنیان نبودن برخی محصولات صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان» و «اعلام ارقام صادراتی رسمی کمتر از ارقام واقعی از سوی خود شرکت‌های دانش‌بنیان» اجرای این پروژه در اولویت قرار گرفت. وی با اشاره به دیگر مشکلات استخراج آمار صادرات دانش‌بنیان گفت: همچنین با توجه به «اعلام کردن ارزش زیاد برای کالای دانش‌بنیان در اظهارنامه صادراتی از سوی برخی شرکت‌های دانش‌بنیان»، «نبود کد تعرفه برای برخی کالاهای دانش‌بنیان صادراتی و صادر کردن محصول با کدهای تعرفه گمرکی دیگری نزدیک به محصول» و ... دقیق‌سازی آمار صادرات کالاهای دانش‌بنیان امری ضروری محسوب می‌شود. مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی، «شناسایی دقیق شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی»، «تفکیک دقیق آمار صادرات کالاهای دانش‌بنیان از غیردانش‌بنیان» و «رتبه‌بندی درست شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی»را از دیگر دلایل ضرورت اجرای این طرح برشمرد.