رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: مابقی شرکت‌هایی که به صندوق نوآوری و شکوفایی رجوع نکرده‌اند به این دلیل که یا اطلاعی ندارند یا اینکه شرکت‌های نوپا یا صنعتی هستند. وی ادامه داد: شرکت‌های نوپا هنوز نتوانسته‌اند طرح خود را به نتیجه برسانند و شرکت‌های صنعتی هم نیازی به وام‌های صندوق ندارند؛ شرکت‌های صنعتی تنها برای معافیت‌های مالیاتی دانش‌بنیان می‌شوند. سلطانی عنوان کرد: همچنین طرح‌هایی هستند که در شهرستان‌ها هستند و اطلاعی از اقدامات معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ندارند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در حالی از طرح‌های وام‌دهی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان خبر می‌دهد که وزیر ارتباطات و معاون علمی‌ و فناوری رئیس‌جمهور وام‌دهی به استارت‌آپ‌ها را اقدام درستی ندانسته و از آن انتقاد کرده‌اند.