برنامه هوش مصنوعی جدیدتر آلفا زیرو نه تنها در عرض چند ساعت بازی شطرنج را به طور حرفه ای یاد گرفته، بلکه می‌تواند با بهترین برنامه رایانه ای اجرای بازی شطرنج در جهان رقابت کرده و آن را هم شکست دهد. در بازی شطرنج هر حرکت معمولا به ۴۰۰ شیوه متفاوت قابل انجام است و در مجموع ۳۰۰ میلیارد نوع چینش مهره در بازی مذکور قابل تصور و پیش بینی است. لذا پیروزی هوش مصنوعی در این بازی نیازمند توان محاسباتی و پردازش قدرتمندانه است. نکته جالب این است که برنامه آلفا زیرو تنها قواعد بازی را از انسان دریافت می‌کند و هیچ داده دیگری از محیط خارج به آن داده نمی شود. سپس این برنامه با اجرای مداوم بازی توانایی‌ها و فهم خود را ارتقا می‌بخشد. آلفا زیرو ۱۰۰ بازی شطرنج را با برنامه رایانه‌ای Stockfish ۸ انجام داد و در تمامی آنها به پیروزی رسید.