این امر هم امنیت بیشتر را برای مرورگر فراهم می‌آورد و هم ثبات آن را بیشتر می‌کند. گوگل می‌گوید قابلیت Site Isolation همچنین باعث می‌شود که میزان مصرف حافظه دستگاه توسط کروم بین ۱۰ تا ۲۰درصد کمتر شود و در نتیجه احتمال ایجاد اختلال و کندی مرورگر و رایانه نیز کاهش می‌یابد. البته این قابلیت به‌طور پیش فرض در مرورگر کروم فعال نیست و کاربران باید با مراجعه به بخش تنظیمات آن را فعال کنند. گوگل تنظیمات تازه دیگری را هم برای افزونه‌های این مرورگر و به منظور ارتقای امنیت کروم در نظر گرفته است. از این طریق نه تنها بلوکه کردن افزونه‌های مزاحم ممکن می‌شود، بلکه با قراردادن آنها در فهرست سیاه جلوی فعالیت افزونه‌های خطرناک مشابه نیز گرفته می‌شود. از این طریق کاربران دیگر نیازی به کنترل مداوم افزونه‌ها برای شناسایی افزونه‌های آسیب‌پذیر یا سارق اطلاعات ندارند.