این شورا فقط حق تصمیم‌گیری برای پیاده‌روها را داشته و نمی‌تواند درباره سرویس‌های دلیوری با پهپاد نظر دهد. اخیرا گروهی به نام Walk San Francisco درباره عدم ایمنی هنگام پیاده راه رفتن اعتراض داشته و رسما از مالکان روبات‌های دلیوری شکایت کرده و ادعا کردند لیزرها، نویگیشن سیستم و سنسورهای به‌کاررفته در این روبات‌ها در پیاده‌رو به کودکان و نیز سالخوردگان آسیب می‌زند. پیشنهاد ابتدایی مبنی بر لغو کامل روبات‌های دلیوری در شهر بود اما آنچه تصویب شد منطقی‌تر از طرح اولیه به نظر می‌رسد. وضع چنین قوانینی در سان‌فرانسیسکو به‌عنوان یکی از شهرهای فناورانه و پیش‌رو بسیار تعجب برانگیز است.