در این دستگاه یک مدار الکترونیکی به یک سوت متصل شده و یک مدار الکترونیکی برای نشان دادن زمان وجود دارد. عملکرد این دستگاه به گونه‌ای است که با زدن سوت اول زمان سنج دستگاه شروع به حرکت می‌کند و با زدن سوت مجدد زمان سنج توقف می‌کند. داوران می‌توانند با استفاده از این طرح میزان از بین رفتن وقت را کاهش و میزان بهره‌وری از وقت را افزایش دهند. تغییرات در ورزش با تکنولوژی به حدی بوده که امروزه ورزش به فناوری متکی شده است و تکنولوژی می‌تواند در ورزش کردن کمک موثری داشته باشد. سوت ورزشی هوشمند می‌تواند موقعیت دقیق توپ و بازیکن را ۲۱۱۱ بار در ثانیه مشخص کند. محاسبه حرکات، سرعت، دقت و حتی قدرت ضربه توپ نیز با این تکنولوژی به راحتی انجام می‌شود. اگر این تکنولوژی به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد دیگر شاهد اشتباهات داوری در بازی‌ها نخواهیم بود. تکنولوژی‌هایی نظیر این می‌توانند چهره ورزش را در سرتاسر دنیا تغییر دهند. این طرح توسط فاطمه رضایی و پوریا شاهمرادی فریدونی به نتیجه رسیده است. همچنین این طرح در فستیوال نوآوری‌های صنعت تجهیزات ورزشی توانبخشی ارائه شد.