مارتین در نامه‌ای خطاب به مقامات دولتی، روسیه را به‌عنوان یک «عامل تهدید سایبری توانمند» توصیف کرد که از فضای سایبری برای «عملیات جاسوسی، تخریب و نفوذ» استفاده می‌کند. بر اساس این نامه اغلب شرکت‌ها و شهروندان انگلیسی از حملات سایبری که با حمایت دولت‌ها انجام می‌شوند، در امان هستند اما ممکن است هدف حملات گروه‌های مجرمانه سایبری قرار بگیرند. مرکز امنیت ملی سایبری انگلیس در حال انجام مذاکراتی با شرکت کسپرسکی به منظور بررسی نرم‌افزار ضدویروس این شرکت است تا از «انتقال اطلاعات انگلیس به روسیه» توسط این نرم‌افزار جلوگیری کند. روسیه پیش از این متهم به دخالت در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا شده است و در رابطه با قصد موسکو برای دخالت در انتخابات انگلیس و رفراندوم برگزیت نیز نگرانی‌هایی وجود دارد.