مقامات هندی امیدوارند با اجرای این طرح به اطلاعات بیشتری در مورد سطح ماه و مواد تشکیل دهنده آن دست یابند. دولت هند یک بودجه کلان ۹۳ میلیون دلاری را به این طرح کلان اختصاص داده است. اجرای این ماموریت شامل ارسال سه وسیله نقلیه بدون سرنشین به ماه است که یکی تنها به دور ماه گشت زنی خواهد کرد.  دیگری وظیفه انتقال ایمن ماه نورد از سفینه گشت زنی به سطح ماه را بر عهده خواهد داشت و سومی ماه نوردی است که اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری خواهد کرد. از جمله دیگر طرح‌های کلان فضایی هند می‌توان به ارسال فضاپیما برای مطالعه روی خورشید، پرتاب ماهواره XPoSat برای مطالعه در مورد تابش‌های کیهانی و غیره اشاره کرد. ماموریت ماه نورد هند ۱۴روز به طول می‌انجامد.