با این وجود ادمین‌ها می‌توانند همچنان به ارسال پیام در گروه بدون هیچ محدودیتی ادامه دهند و دیگر اعضا فقط می‌توانند پیام‌های آنها را مشاهده کنند. ضمنا اگر یکی از اعضا بخواهد در آن موقعیت پیام خاصی را سریعا برای ادمین ارسال کند می‌تواند از گزینه «Message Admin» استفاده کند. با استفاده از این گزینه پیام برای گروه ارسال می‌شود اما تنها در صورتی که ادمین آن را تایید کند در گروه و برای دیگر اعضا نمایش داده خواهد شد. این ویژگی در حال حاضر در نسخه بتای واتس‌اپ به‌کارگرفته شده است. البته استفاده از این ویژگی توسط ادمین‌ها می‌تواند تا حدود زیادی باعث نارضایتی اعضای گروه شود. در حال حاضر ایجاد تغییرات در تنظیمات گروه در واتس‌اپ، هر ۷۲ساعت یک بار قابل انجام است، بنابراین با فعال کردن این ویژگی، کاربران برای ۷۲ساعت قادر به ارسال پیام یا اظهار نظر در گروه نخواهند بود. بهتر است واتس‌اپ قبل از انتشار رسمی این ویژگی، در تنظیمات گروه‌ها کمی تجدید نظر کند و ایجاد تغییرات در تنظیمات گروه‌ها را کمی انعطاف ‌پذیرتر کند تا از این طریق از نارضایتی اعضای گروه‌ها جلوگیری کند.