اینستاگرام در مالکیت فیس بوک است که تعداد کاربران خود این شبکه اجتماعی نیز به حدود ۲ میلیارد نفر می‌رسد. اینستاگرام می‌گوید برای جشن گرفتن ثبت رکورد فعالیت ۲۵میلیون کسب و کار در این شبکه اجتماعی قصد دارد امکانات تازه‌ای را ظرف چند هفته آینده در اختیار صاحبان مشاغل قرار دهد. تا ۶ ماه قبل تعداد مشاغل فعال در اینستاگرام کمتر از ۱۰میلیون مورد بود که در ماه جولای به ۱۵ میلیون مورد و حالا به ۲۵ میلیون مورد افزایش یافته است. بخش عمده مشاغلی که در اینستاگرام صفحه دارند را کسب و کارهای کوچک تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار موجود ۸۰ درصد از کاربران اینستاگرام حداقل یکی از صفحات مربوط به کسب و کارها را در این شبکه اجتماعی دنبال می‌کنند. تعداد افراد دنبال‌کننده در مورد مشاغل موفق به ۲۰۰ میلیون نفر هم می‌رسد.