وی در تشریح نحوه محاسبه ترافیک داخلی و بین‌الملل گفت: به‌عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارائه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه‌ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین‌الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود. فلاح درباره محاسبه ترافیک مشترکانی که هم از ترافیک داخلی و هم از ترافیک بین‌الملل استفاده می‌کنند، تصریح کرد: چنانچه استفاده مشترک هم از ترافیک داخل و هم از ترافیک بین‌الملل باشد، ارائه‌کنندگان خدمت باید محاسبه را بر مبنای مجموع میزان مصرف داخلی و بین‌الملل انجام دهند و در این موضوع نیز، نصف بودن میزان محاسبه مصرف داخلی را رعایت کنند. رئیس رگولاتوری افزود: ارائه‌کنندگان خدمات نباید تا رسیدن به آستانه مصرف منصفانه بر مبنای روش فوق هیچ محدودیتی برای ترافیک داخلی و بین‌الملل اعمال کنند. وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر مبنای این روش، بر عملکرد دارندگان پروانه نظارت می‌کند و چنانچه در اجرا، این روش رعایت نشود موضوع را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس می‌کند و اقدام لازم را در چارچوب مقررات برای اصلاح روش انجام خواهد داد.