طبق این حق امتیاز کروم بوک‌های آینده با لمس یک انگشت باز و بسته می‌شوند. همچنین این دستگاه‌ها می‌توانند وضعیت صورت کاربر را ردیابی کنند و طبق آن نمایشگر دستگاه را تنظیم کنند. بنابراین اگر کاربر لپ‌تاپ ناگهان پشت میز خود صاف بنشیند، در دستگاه به‌طور اتوماتیک و بدون دخالت دست وضعیت آن را با حالت کاربر تنظیم می‌کند. این طرح برای فعال‌سازی این قابلیت‌ها به حسگرهای مختلف اتکا می‌کند. یکی از آنها فاصله کاربر تا دستگاه را می‌سنجد، دیگری لمس انگشت را ردیابی می‌کند. همچنین یک حسگر تصویری برای تعیین وضعیت صورت کاربر لازم است تا موتور دستگاه بتواند نمایشگر را تنظیم کند.