ارائه ۷۰ درصد خدمات در دنیا بر مبنای رایانش ابری

یزدانیان تاکید کرد: رایانش ابری یک فناوری جدید نیست بلکه یک نگاه جدید و یک شکل از ارائه توانمندی‌ها و داشته‌های ما در شبکه است و موجب بهره‌مندی بهینه از منابع می‌شود. وی با بیان اینکه عناصر ارزشمندی در رایانش ابری مورد تاکید است، افزود: طیف، یک منبع محدود تجدید‌پذیر و تخصیص منابع در حوزه ICT مهم است.  رئیس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به اینکه ۶۰ درصد کل صنعت ICT به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر رایانش ابری است، افزود: در پیاده‌سازی رایانش ابری و پیگیری راه‌حل‌های آن ۹۸ درصد هزینه‌های نگهداری کاهش پیدا کرده، ۹۵ درصد نظامات سریع‌تر مستقر، ۸۷ درصد مقیاس پذیری بهتر شده و در مجموع ۶۵ درصد بهتر از منابع، استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه درحال حاضر ۷۰درصد خدماتی که ارائه می‌شود مبتنی بر رایانش ابری است، گفت: این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۹۴ درصد می‌رسد.