روبات که Fleye نام گرفته بسیار ایمن است.  همچنین می توان آن را طوری برنامه‌ریزی کرد تا فعالیت‌هایی را برای کاربر انجام دهد. علاوه بر آن روبات قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD، عکسبرداری ۳۶۰ درجه و ثبت سلفی از کاربر را دارد.