آمازون از نسخه جدید خدمت ذخیره وب خود برای سازمان سیا و دیگر سازمان‌های جاسوسی اطلاعاتی رونمایی کرده است. سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی می‌توانند اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی شده خود را در این فضا نگهداری کنند. جالب آنکه فرآیند خاموش شدن این خدمت از بقیه شبکه اینترنت مجزا است. این خدمت که AWS Secret Region نام گرفته، میزبان ۱۷ سازمان جاسوسی است و اطلاعات آنها را تحلیل کرده و اپلیکیشن‌هایی برای اطلاعات دولتی محرمانه فعال می‌کند. این سازمان خدمات ابر حسابرسی را برای تمام سطوح بندی اطلاعات برای سازمان سیا فراهم می‌کند. به این ترتیب سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی می‌توانند ماموریت‌های خود را با ابزارها و آخرین فناوری‌های موجود انجام دهند.