اکبرنژاد افزود: ما موافق اجرای طرح رجیستری و مبارزه با قاچاق کالا هستیم اما این کار باید از راه درستش انجام شود. الان اگر بازار را در نظر بگیریم تعداد محدودی شرکت‌ وجود دارد که واردکننده قانونی موبایل به کشور هستند در نتیجه خیلی از کسانی که تا پیش از این از مبادی غیر از گمرک موبایل را وارد می‌کردند و حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر هستند، در این مدت سرمایه‌ای را که برای ورود موبایل به بازار کشور لازم بوده تامین کرده‌اند. طبیعی است که نمی‌توانیم این حجم عظیم واردات را از تعداد محدود واردکننده مجاز بخواهیم چون یک چنین گردش مالی وجود ندارد و تعداد کم وارد‌کننده مجازی که وجود دارد نیز نمی‌توانند این حجم موبایل را وارد کشور کنند. اکبرن‍ژاد اضافه کرد: با اجرای طرح رجیستری شرکت‌های قانونی باید موبایل را وارد کرده و در بازار عرضه کنند اما ظرفیت آن را ندارند و به احتمال خیلی زیاد یکسری گوشی‌های خاص دچار مردگی نوع مدل می‌شوند و در بازار نایاب می‌شوند. اکبرن‍ژاد ادامه داد: برای بحث قاچاق کالا تاکنون زیرساخت لازم برای برخورد وجود نداشته اما حالا با شکل‌گیری زیرساخت لازم می‌توان جلوی آن را گرفت.