قیمت آی‌فون در آمریکا

قیمت آی‌فون ۸ در آمریکا با حافظه ۶۴ گیگابایت ۶۹۹ دلار و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۸۴۹ دلار است. قیمت آی‌فون ۸ پلاس هم با حافظه ۶۴ گیگابایت ۷۹۹ دلار و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۹۴۹ دلار است. آی‌فون ۱۰ هم با حافظه ۶۴ گیگابایت ۹۹۹ دلار و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۱۴۹ دلار است.

 قیمت آی‌فون در ایران

قیمت آی‌فون ۸ در ایران با حافظه ۶۴ گیگابایت ۳ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۴ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است. قیمت آی‌فون ۸ پلاس هم با حافظه ۶۴ گیگابایت ۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۴ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان است. آی‌فون ۱۰ هم با حافظه ۶۴ گیگابایت ۶ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۷ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان است.

 قیمت آی‌فون در دبی

قیمت آی‌فون ۸ در دبی با حافظه ۶۴ گیگابایت ۲ هزار و ۸۴۹ درهم و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳ هزار و ۴۷۹ درهم است. قیمت آی‌فون ۸ پلاس هم با حافظه ۶۴ گیگابایت ۳ هزار و ۲۴۹ درهم و با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳ هزار و ۸۷۹ درهم است. آی‌فون ۱۰ هم با حافظه ۶۴ گیگابایت ۴ هزار و ۹۹ درهم و با حافظه۲۵۶ گیگابایت ۴ هزار و ۷۲۹ درهم است.