اجرای این طرح به طور آزمایشی از تابستان گذشته آغاز شده و از آن زمان تا به حال صدها قبض جریمه برای رانندگان ناقض قوانین ترافیکی صادر شده است. پهپادهای مذکور مجهز به دوربین بوده و تصاویر زنده‌ای را از محیط اطراف برای نیروهای پلیس که روی زمین مستقر هستند، ارسال می‌کنند. از این طریق پلیس می‌تواند به راحتی از تخلفات رانندگان در جاده‌های اطراف مطلع شود و این افراد را به صورت هوایی تعقیب و اتومبیل‌هایشان را متوقف کند. پلیس بوردو می‌گوید اجرای این طرح باعث توقف ۱۵ تا ۲۰خودروی متخلف در هر ساعت می‌شود. البته از این طریق هنوز نمی‌توان خودروهایی که محدودیت سرعت را رعایت نمی‌کنند شناسایی کرد، اما مقابله با حرکات مارپیچ و خطرناک در جاده‌ها و سبقت غیرمجاز به این شیوه ممکن است.