علاوه برآن، کنسول‌های بازی و حتی یک باشگاه ورزشی در قطار در نظر گرفته شده است. شرکت Deutsche Bahn ایده قطار Ideenzug یا «قطار ایده ها» را در نمایشگاهی در شهر نورنبرگ نمایش داده است. در این قطار دو طبقه صندلی‌هایی کارگذاشته می‌شوند که می‌توانند در هر جهتی بچرخند. همچنین مسافر می‌تواند نمایشگرهای تلویزیون و صندلی‌ها را طوری قرار دهد که بتواند بخوابد. شرکت‌های راه‌آهن این طرح را به‌عنوان رقیبی برای خودروهای خودران ارائه کرده‌اند. به گفته مدیرعامل دویچه بان این شرکت قصد دارد اتاق‌های نشیمن متحرک بسازد تا مسافران را به استفاده از قطار به جای خودرو تشویق کنند.