محققان بر این باورند که نقطه عطف این فناوری زمانی مشهود خواهد شد که هوش مصنوعی به مرحله‌ای از پیشرفت دست یابد تا به عنوان مثال یک روبات بتواند براساس جایگاه، عوامل بیرونی و شرایط پیش‌رو در آینده یک دستور را به اجرا در آورد. محققان امیدوارند با ترکیب دو فناوری واقعیت مجازی و افزوده بتوانند هوش مجسم را در الگوریتم جدید کنترل روباتیک به‌کار گیرند. توسعه هوش مجازی کمک می‌کند که به‌عنوان مثال یک روبات با تجسم شرایط یک شیء را بردارد یا برندارد.

اگرچه در شرایط فعلی روبات‌ها تقریبا قادر به انجام هر کاری هستند، اما شرایط انجام هر کار به‌طور مستقیم به فرمان کاربر بستگی دارد. به عنوان مثال شرایط در یک کارخانه که روبات‌ها باید یک حرکت را به‌طور پیوسته تکرار کنند چندان پیچیده نیست، اما انجام وظایف پیچیده‌تر و بدون دستور مستقیم برای روبات‌ها غیرممکن است. پیتر آبل، متخصص علوم روباتیک از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در طول چند سال گذشته به جای آموزش حرکات مختلف به روبات‌ها به دنبال آموزش مهارت‌های جدید برای توسعه احساس تصمیم‌گیری در شرایط مختلف است. نقطه عطف فناوری هوش مجسم رسیدن به جایگاهی است که در آن روبات‌ها به جای صرفا وابسته و تحت امر بودن، توانایی یادگیری را کسب کنند.

این پروژه که با حمایت ۷ میلیون دلاری دانشگاه کالیفرنیا همراه شده در نهایت به دنبال ایجاد تحول در هوش مصنوعی از جایگاه فرمان‌پذیری به جایگاه یادگیری و تصمیم‌گیری است.