ابوالحسن فیروز آبادی در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال ساماندهی نظام احراز هویت در فضای مجازی است، افزود: تا زمانی که احراز هویت اشخاص در فضای مجازی ساماندهی نشود بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها در این فضا ناقص خواهد ماند و این مهم اتفاق نمی‌افتد، مگر با همکاری تمامی دستگاه‌ها و به خصوص سازمان ثبت احوال که به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز باید در این زمینه فعالیت کند. وی با بیان اینکه احراز هویت برای اجرای دولت الکترونیک نیز جزو الزامات محسوب می‌شود تصریح کرد: در صورتی که تا سال ۱۳۹۷ این پروژه به سرانجام برسد، هر ایرانی برای استفاده از خدمات اجتماعی در فضای مجازی باید هویت هوشمند داشته باشد و در غیر این صورت نمی‌تواند از خدمات بانکی، درمانی، مسافرتی و... استفاده کند.دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بسیاری از کشورها برای ایجاد دولت‌ها و شهرهای هوشمند وزارتخانه تاسیس کردند و در ایران نیز اختصاص کارت هوشمند به شهروندان از پروژه‌های بزرگ ملی کشور است، در صورتی که مردم کارت هوشمند داشته باشند دولت می‌تواند طرح‌ها و خدمات مطلوب‌تری را ارائه دهد.