وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیامک‌های انبوه از سه طریق شماره‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و سرشماره‌های تبلیغاتی ارسال می‌شود، افزود: مشترکان می‌توانند شماره ارسال کننده پیامک را برای شماره‌های تلفن ثابت به همراه کد مانند ********۰۲۱ و ********۰۲۶ و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***۱۰۰۰ و ***۲۰۰۰ و ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ برای سامانه ۱۹۵ ارسال کنند. حقی با تاکید بر اینکه پیش از این امکان ثبت شکایت از پیامک‌های ارسالی با شماره‌های تلفن همراه شخصی فراهم شده است، افزود: مشترکانی که از دریافت پیامک انبوه تبلیغاتی از شماره‌های شخصی شکایت دارند، می‌توانند شماره تلفنی را که پیامک تبلیغاتی از طریق آن ارسال شده است به‌صورت *********۰۹ به شماره ۱۹۵ ارسال کنند. معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تصریح کرد: همانند روال گذشته مشترکان برای دریافت نکردن پیامک انبوه ارسالی از سرشماره‌‌های تبلیغاتی می‌توانند با شماره‌گیری کد۸۰۰ # * نیز دریافت پیامک تبلیغاتی یا ارزش افزوده را غیرفعال کنند.