شبکه اجتماعی توئیتر به کاربران امکان ارسال مطالب بلندوطولانی را نمی‌دهد و افراد باید مطالب خود را در ۲۸۰ کاراکتر خلاصه و ارسال کنند. ارسال این مطلب طولانی و پر از حروف و کاراکترهای مختلف مورد توجه بسیاری از کاربران توئیتر قرار گرفت و آنها به بحث در مورد شیوه هک شدن این شبکه اجتماعی پرداختند. توئیتر به فاصله کوتاهی بعد از مشخص شدن هک این شبکه اجتماعی، مطلب ارسالی را پاک کرد. اما بحث و تبادل نظر برخی کاربران در مورد ضرورت برطرف شدن محدودیت اعمال شده توئیتر ادامه یافت. این شبکه اجتماعی فعلا فعالیت عوامل ارسال این توئیت طولانی را هم ناممکن کرده، ولی حساب کاربری آنها بعد از مدتی تعلیق و به حالت عادی بازگشته است.