طرح مذکور که « ۵ پل کشاورزی» نام گرفته شامل مراکز بازیافتی است که زباله‌های مربوط به خرابه‌های موصل را به ماده‌ای برای ساخت و ساز تبدیل می‌کند و از آن برای تولید ۵ پل اصلی شهر با پرینتر سه‌بعدی استفاده می‌شود. از سوی دیگر پهپادها با پرینترهای سه بعدی روباتیک همکاری می‌کنند. این پهپادها مواد مناسب ساخت و ساز را برای روبات‌ها فراهم می‌کنند تا بیش از ۵۰هزار خانه ماژولی روی پل‌ها ساخته شود. برای اجرای طرح به ۵پرینتر سه‌‌بعدی شبیه عنکبوت نیاز است تا روزانه ۳۰ خانه ساخته شود. حدود ۵۵ هزار خانه طی ۵ سال در سراسر شهر ساخته خواهد شد.