یوگنی کاسپراسکی موسس و مدیر شرکت کاسپراسکی می‌گوید نرم‌افزار ضدویروس تولیدی این شرکت برخی فایل‌ها را که تهدید مستقیم محسوب نمی‌شوند از روی رایانه‌های کاربران کپی کرده است. به‌عنوان مثال این نرم‌افزار ابزاری به نام گری‌فیش که برای دستکاری منوی استارت ویندوز به‌کار می‌رود را پاک کرده و در مورد دیگری عکسی از فردی مظنون به فعالیت‌های هکری را از رایانه وی به سرورهای شرکت کاسپراسکی منتقل کرده است.

به هر حال این اقدامات به معنای نقض حریم شخصی کاربران این برنامه ضدویروس است و نشان می‌دهد که این نرم‌افزار هم قابلیت سوءاستفاده را دارد. مدیر کاسپراسکی برخی از این ادعاها و البته نه ادعای آخر را تایید کرده ولی از بیان تعداد موارد انتقال مخفیانه فایل‌های کاربران یا حذف آنها خودداری کرده است. مقامات آمریکایی حدود یک سال است از شرکت‌ها و موسسات تجاری خود خواسته‌اند استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی کاسپراسکی را به علت وابستگی به دولت روسیه متوقف کنند؛ ادعایی که از سوی مدیر این شرکت رد شده است.