همچنین واردات تجهیزات در این بازار در هفته‌های گذشته با کندی و تعلل واردکنندگان همراه بوده و به همین نسبت تقاضا برای خرید محصول نیز با افت‌وخیز همراه شد. بسیاری از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان امیدوارند با ثابت ماندن نرخ ارز و کاهش بی ثباتی در بازار ورود محصولات وارداتی به ثبات این بازار کمک کنند. پیش‌بینی می‌شود این بازار در ماه‌های پایانی ۶ ماه آخر سال با حفظ همین وضعیت که به صورت مشابه در دیگر بازارها نیز تجربه می‌شود امیدوار به تغییرات سال آتی سپری شود. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات بازار کامپیوتر ارائه شده است.

بازار دیجیتال