او در مصاحبه‌ای جدید با این نشریه هشدار داد گسترش هوش مصنوعی به‌زودی به حدی می‌رسد که نوع جدیدی از حیات به وجود می‌آورد که از انسان‌ها پیشرفته‌تر است. هاوکینگ معتقد است هوش مصنوعی به‌طور کلی جایگزین انسان خواهد شد هرچند به‌طور دقیق بازه زمانی خاصی را برای وقوع این پیش‌بینی خود مشخص نکرد. او دراین باره گفت: «بیم آن دارم که هوش مصنوعی به‌طور کلی جایگزین انسان شود. مثلا اگر افراد ویروس‌های رایانه‌ای بسازند، عده‌ای دیگر هوش مصنوعی خواهند ساخت که خود را بهبود و ارتقا می‌دهد. این نوع از حیات از انسان پیشی می‌گیرد.»