حسین ملک مدیرکل امور بین‌الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیرو ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در مورد اعمال محدودیت از سوی برگزارکنندگان نمایشگاه جهانی موبایل بارسلونا، برای شرکت ایرانیان، با برگزارکننده کنفرانس هماهنگی شده، در نتیجه اکنون هیچ منعی برای حضور شهروندان ایرانی در نمایشگاه ۲۰۱۷ که دارای روادید شنگن باشند وجود ندارد.

مدیر کل امور بین‌الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: مجری نمایشگاه جهانی موبایل بارسلونا اعلام کرده که در سال جاری امکان ارسال دعوت نامه برای صدور ویزا وجود ندارد، اما اگر شهروندان ایرانی ویزای شنگن یا ورود به اسپانیا را داشته باشند یا بتوانند به هر طریق دریافت کنند، می‌توانند در نمایشگاه ثبت‌نام کرده و از آن استفاده کنند.