البته بیشترین تعداد دفعاتی که این گوشی هنگ کرده است، به هنگام ورود به برنامه مخاطبان است. کاربران گزارش داده‌اند که چه هنگامی که به‌طور مستقیم وارد این برنامه شده‌اند و چه در مواقعی که به‌طور غیرمستقیم از طریق برنامه‌های دیگر به این برنامه مخاطبان مراجعه کرده‌اند، شاهد آن بوده‌اند که عملکرد گوشی شان متوقف شده به اصطلاح هنگ کرده است.

آنها همچنین در گزارش‌های خرابی گوشی‌های خود عنوان کرده‌اند که گوشی مذکور پس از هنگ کردن، دیگر به هیچ راه‌حلی واکنش نشان نمی‌دهد و کاربران باید گوشی خود را ری‌استارت (خاموش/ روشن) کنند یا تا خالی شدن کامل باتری به انتظار بنشینند. براساس گزارش‌های منتشر شده این مساله بیشتر برای کاربران آمریکایی و اروپایی رخ داده است اما به‌نظر می‌رسد محدود به منطقه یا کشور خاصی نیست. شرکت کره‌ای سامسونگ در واکنش به این ادعاها و گزارش‌های کاربران، هنوز در این خصوص به‌طور رسمی اظهارنظری نکرده است.