این اپلیکیشن به نام «تعادل زندگی گیاهی»(Plant Life Balance)، یک سیستم رتبه‌بندی برای درک چگونگی تاثیر گیاهان مختلف بر کیفیت هوا و بهبود زندگی شهروندان است. این اپلیکیشن چگونگی جذب ترکیبات آلی فرار و سایر ذرات مانند گرد و غبار، گرده، بخار و دوده توسط گیاهان و همچنین عملکرد گیاهان در بهبود بهره‌وری و رفتار اجتماعی را نشان می‌دهد. این اپلیکیشن تاثیر میزان کوچکی و بزرگی برگ گیاهان بر این روند را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. برای استفاده از این اپلیکیشن تنها کافی است تا کاربران یک عکس با گوشی هوشمند خود از فضای اتاق گرفته و همچنین تعداد و اندازه گیاهان موجود در این اتاق را در اپلیکیشن وارد کنند. پس از آن این اپلیکیشن داده‌ها را آنالیز و وضعیت سلامت اتاق را بررسی کرده و به آن نمره می‌دهد.