بنابراین، نتایج جست‌وجوی کاربران با توجه به موقعیت مکانی (لوکیشن) آنها ارائه خواهد شد و دیگر به دامنه استفاده‌شده ارتباطی نخواهد داشت. برای مثال اگر گوگل را با دامنه.co.uk استفاده کنید، بازهم نتایجی که برای شما نمایان می‌شود مرتبط با کشوری خواهد بود که در حال حاضر در آن حضور دارید. علت اصلی گوگل برای ایجاد چنین تغییری این است که یک‌پنجم جست وجوهای گوگل در حال حاضر مرتبط با محل زندگی کاربر است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که موقعیت فعلی کاربر مهم‌ترین شاخص در ارائه نتایج جست‌وجو است. به‌هرحال اگر به‌ هر علتی از تغییرات جدید جست‌وجوی گوگل خوشتان نمی‌آید و مایلید مانند گذشته از آن استفاده کنید، می‌توانید حالت جست‌وجو بر اساس موقعیت مکانی فعلی را غیر فعال کنید که البته ممکن است پیدا کردن آن کمی مشکل باشد. گوگل می‌گوید این تغییرات تاثیری بر الزامات قانونی حاکم در کشورها نخواهد داشت و فقط برای اینکه نتایج جست‌وجو بیشترین ارتباط را با موقعیت فعلی کاربر داشته باشند، طراحی شده است. برای مثال اگر به دلیل قوانین داخلی کشور شما برخی نتایج برایتان ظاهر نمی‌شد، در سیستم جدید هم این شرایط تغییری نخواهد داشت.