دکتر آرتور اسمیت معاون رئیس تحقیقاتی ارتباطات دانشگاه کمبریج این آمار را «عظیم» نامید. او افزود: «در میان مواردی که در مخزن بایگانی دانشگاه داریم، این بیشترین موردی است که دیده شده است. احتمال می‌دادم که رساله دکترای پروفسور هاوکینگ نسبت به دیگر پژوهش‌های موجود در مخزن بایگانی بیشترین بیننده را داشته باشد. قبلا چنین رقمی نداشتیم.» پروفسور هاوکینگ در ۲۴ سالگی زمانی که دانشجوی فوق لیسانس هال تیرینیتی کمبریج بود، پژوهش ۱۳۴ صفحه‌ای را نوشت. این فیزیکدان و اخترشناس که از ۱۹۶۲ در کمبریج بوده بعدها کتاب «تاریخچه زمان» را نوشت. این کتاب یکی از بانفوذترین آثار علمی است. به‌گزارش دانشگاه کمبریج از لحظه انتشار این رساله روز جمعه ساعت ۱۲ شب به‌وقت گرینویچ حدود ۲ میلیون بار از ۸۰۰ هزار مرورگر در سراسر جهان دیده شده است. بیشترین رساله دکترا که در سال ۲۰۱۷ خوانده شده فقط ۷۹۶۰بار دانلود شده است.