هوندا می‌گوید این روبات در صورتی که ماشین ندارید یا هنگام رفتن به خرید یا پیک نیک تمایلی به استفاده از خودرو ندارید، بسیار مفید خواهد بود. فقط یک مشکل وجود دارد؛ هنوز مشخص نیست که RoboCas از مرحله مفهومی عبور کند. به گفته شرکت سازنده این روبات توانایی حمل و نگهداری نوشیدنی‌ها و غذاهای سرد و سرو کردن آنها را دارد. این غول حمل‌و‌نقل اعلام کرده است که RoboCas در هر صورت تولید خواهد شد و پایگاه Verge نیز یادآور می‌شود که نمونه اولیه نشان داده شده در نمایشگاه توکیو ساکن و بی حرکت بود و دارای یک تبلت ویندوزی بود که به‌طور غیرمتعارف در پشت آن قرار داشت.