کلیه مشترکان اپراتور همراه اول که در وضعیت نرمال یا قطع باشند و مبلغ بدهی آنها حداقل ۱۰ هزار تومان باشد می‌توانند از طریق پرتال همراه اول، سامانه همراه من، مراکز تلفن ثابت در تهران یا ادارات مشترکان در استان‌ها نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام کنند. برای تقسیط بدهی تلفن‌های تخلیه سلب امتیازی صرفا باید مالک تلفن همراه به همراه کارت شناسایی معتبر به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران یا ادارات مشترکان در استان‌ها مراجعه کند. در مدت زمان پرداخت قسط‌های قبض، محدودیت‌هایی برای خطوط تقسیط‌شده برقرار می‌شود. قطع سرویس رومینگ بین‌الملل، محدودیت سقف مکالمات تا ۸۰ درصد مبلغ ۵۰ هزار تومان، اعمال قطع صوری تقسیط روی خط برای جلوگیری از نقل و انتقال تا پایان اقساط از جمله این محدودیت‌ها محسوب می‌شود. البته پس از پرداخت آخرین قسط، قطع صوری تقسیط آبونمان وصل و کلیه محدودیت‌ها به شرایط طبیعی برمی‌گردد.

در صورت قطع به علت بدهی، پرداخت پیش‌قسط و وصول آن در سیستم تلفن همراه به صورت خودکار وصل و این محدودیت‌ها فعال می‌شود. در چنین شرایطی اگر قسط برای اولین بار پرداخت نشود، خط سه روز پس از سررسید قسط تلفن قطع «عدم پرداخت قسط» می‌شود. البته اگر قسط مربوطه پرداخت شود، خط بدون مراجعه حضوری پس از ۲۴ ساعت مجددا وصل خواهد شد. همچنین اگر مشترکی تا سررسید قسط بعدی نیز به پرداخت اقساط و وصل خط خود اقدام نکند، سه روز پس از سررسید قسط مورد نظر، خط مشترک «قطع تسویه حساب اقساط» می‌شود. در این شرایط مشترک از وضعیت تقسیط خارج شده و مانده بدهی اقساط مجددا به صورتحساب مشترک برمی‌گردد. کلیه محدودیت‌های اعمال‌شده بابت تقسیط نیز حذف شده و به وضعیت طبیعی برمی‌گردد. در این حالت مشترک باید برای وصل خط خود به مراکز تلفن ثابت در تهران یا ادارات مشترکان در استان‌ها با پرداخت مبلغ بدهی به‌روز مراجعه کند.

مشترکی که در وضعیت تسویه‌حساب اقساط باشد می‌تواند از طریق سامانه همراه من یا مراجعه به مراکز تلفن ثابت در تهران یا ادارات مشترکان در استان‌ها نسبت به اخذ قبض میان‌دوره به روز و پرداخت آن برای وصل تلفن خود نسبت به تقسیط مجدد خط اقدام کند. همچنین امکان پرداخت قبض میان‌دوره به‌روز از طریق پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز میسر است، اما برای وصل خط مشمول قطع «تسویه حساب اقساط» یا تقسیط مجدد، مشترک باید به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران یا ادارات مشترکان در استان‌ها مراجعه کند. سررسید اقساط ماهانه نیز از طریق سیستم تعیین می‌شود و مشترک برای پرداخت، می‌تواند پس از اخذ شناسه قبض و پرداخت از طریق سامانه همراه من، از کلیه روش‌های پرداخت (حضوری و غیرحضوری (تلفن بانک، ATM و...) اقدام کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که هر شماره تلفن فقط یک بار در سال می‌تواند از طریق پرتال و سامانه تقسیط شود و مشترک برای تقسیط مجدد در طول یک‌سال، باید در تهران به مراکز تلفن ثابت در تهران یا ادارات مشترکان در استان‌ها در مراجعه کند. اما اپراتور دوم نیز شرایطی را برای پرداخت اقساطی بدهی مشترکان فراهم کرده است. به این‌ترتیب مشترکان ایرانسل می‌توانند از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان با شماره ۷۰۰ برای تماس از خطوط ایرانسلی و ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ برای تماس از سایر خطوط درخواست خود را ثبت کنند. همچنین امکان ثبت درخواست از طریق چت آنلاین با کارشناسان مرکز شبانه‌روزی ارتباط با مشتریان در وب‌سایت ایرانسل وجود دارد.