در این ایمیل‌ها تصریح شده که گروهی از جاسوسان سایبری موفق به نفوذ به برخی شبکه‌های این شرکت‌ها و مجموعه‌ها شده‌اند. اگر چه جزئیات این حملات و میزان موفقیت آنها افشا نشده، اما در یک مورد این حملات به نفوذ به یک ژنراتور تولید برق انجامیده است. هکرها با ارسال ایمیل‌های آلوده و حاوی لینک به وب‌سایت‌های دارای کدهای معیوب توانسته‌اند کارمندان برخی از این مجموعه‌ها را فریب دهند و اطلاعات ورود به شبکه‌های رایانه‌ای آنها را به دست آورند. همچنین هکرها از همین طریق اطلاعات متنوعی را در مورد فعالیت‌های شرکت‌های یادشده جمع‌آوری کرده‌اند.