ارتفاع این ماشین لباسشویی ۸/ ۶ کیلوگرمی حدود ۵۵ سانتیمتر است و تمیز کردن لباس‌ها با استفاده از آن تنها ۵ دقیقه وقت می‌برد. البته برای محکم کاری می‌توان مقدار کمی صابون نیز به درون محفظه ماشین لباسشویی انداخت. این ماشین لباسشویی هر بار توانایی شستن ۲/ ۲ کیلوگرم لباس یا معادل ۶ تا ۷ لباس را دارد. برای استفاده از این ماشین لباسشویی تنها باید درب محفظه آن را به کناری بزنید، لباس‌ها را همراه با ۵ لیتر آب وارد ماشین لباسشویی کنید و پدال ماشین لباسشویی را به مدت دو دقیقه بالا و پایین کنید. سپس با فشار دادن یک دکمه آب و صابون از داخل ماشین لباسشویی خارج می‌شود و سپس با استفاده از قابلیت اختیاری چرخش دورانی این دستگاه می‌توانید آب‌گیری کرده و لباس‌ها را خشک کنید.